Er gassanlegget ditt ettersett?

Gass er svært brennbar og anlegg bør ettersees.

Er slanger gamle og dårlige?

Er drenering god nok?

Er anlegget TETT?

 

Har tatt kurs i Gassanlegg, kan nå tilby kontroll og event. utbedring på gassinstallasjoner i båt, hytte og bobil.