Virker alt som det skal? Har du problem med at utstyr svikter innimellom?

Utfører fagmessig feilsøking og reparasjon på elektrisk anlegg (12/24/48V) i båtog hytte. Dekker alt fra lanterne i skjærgårdsjeepen til navigasjonsutstyr i feriebåten.

Ingen jobb for liten, nesten ingen for stor.